Domácí příprava


V ČJ jsme dokončili učivo o větě. Procvičujte nadále doma. Přes každodenní opakování stále dělají děti chyby - velké písmeno na začátku věty, znaménko na konci věty.

Umí rozlišit druhy vět a ví, jaká znaménka se píší za různými větami. Procvičujte formou krátkého diktátu. Dnešní diktát nedopadl dobře.
Příští týden budu zkoušet z prvouky. Dnes (9. 11.) jsem dětem řekla, co si mají doma procvičit.

Zkoušení bude ústní formou u tabule.


Procvičování:

rozklad čísel do deseti  (10 =  6 + ?, 4 + ?, 2 + ?, ......., 7 = 3 + ?, 5 + ?, .....)

sčítání a odčítání do deseti zpaměti, automaticky bez prstů

psaní písmen, slov, vět, také dbejte na úpravu

každodenní čtení